De Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV) is een koepelorganisatie van de Wiskundequiz (www.wiskundequiz.be), de Sociale Wetenschappen Olympiade (www.sowo.be) en de Tekenwedstrijd – Kunst van het Samenleven (teken.vlaamseolympiades.be).  Vertrekkend van het motto “elk kind is talentvol” wil VOV de verborgen talenten van de jongeren in Vlaanderen via uitdagende wedstrijden naar boven brengen.

 

Om de stempel “leren is saai” te doorbreken willen we de jongeren de mogelijkheid geven om op een competitieve en speelse manier vaardigheden zoals creativiteit, ambitie, kritische denken, communiceren, probleem oplossen en analytische denken te ontplooien zodat ze later uitgroeien tot volwaardige, zelfbewuste en doelgerichte mensen.