Wat is VOV?

De Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV) is de koepelorganisatie van de Pangea-wiskundequiz , de Sociale Wetenschappen Olympiade en de tekenwedstrijd “Kunst van het Samenleven” . Vertrekkend vanuit het motto “elk kind is talentvol” wil VOV de verborgen talenten van onze jongeren naar boven brengen, en dit via uitdagende wedstrijden.

Leren hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Met haar speelse olympiades wil VOV daarom vaardigheden stimuleren zoals creativiteit, kritisch denken, efficiënt communiceren, en analytisch en probleemoplossend denken. Door volop in te zetten op talent hoopt VOV het zelfvertrouwen en de ambitie van jongeren aan te wakkeren.

Wat is de wiskundequiz?

De Pangea-wiskundequiz is een nationale wedstrijd georganiseerd over heel België, voor leerlingen van het 3e t.e.m. 6e leerjaar en het 1e t.e.m. 4e middelbaar. VOV voorziet het pakket waarmee de leerkracht in zijn of haar klas de quiz kan organiseren. Erna geeft hij/zij de resultaten in op het daarvoor voorziene platform.

Daarnaast wordt in Brussel ook een individuele quiz georganiseerd, voor die leerlingen waarvan de school geen klassikale wiskundequiz voorziet.

De beste leerlingen (per categorie) stromen door naar de finale.

Pangea internationaal

De Pangea-wiskundequiz is een internationale wedstrijd voor het lager en secundair onderwijs. Naast twee Belgische olympiades, wordt ook in 20 andere Europese landen een wiskundewedstrijd georganiseerd, waaronder in Duitsland, Polen, Slowakije, Hongarije, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Italië …