WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglement voorronde

 • De quiz duurt maximaal 1 u.
 • Deelnemers geven hun antwoordblad ten vroegste na 30 minuten af.
 • De quiz wordt schriftelijk afgenomen op de daarvoor voorziene antwoordbladen. De eerste ronde bestaat uit 15 – 20 vragen, uitgedeeld in de vorm van een vragenboekje.
 • De deelnemers werken individueel en niet met hun klasgenoot of derden.
 • Rekenmachine, gsm en andere hulpmiddelen zijn verboden.
 • De antwoorden komen op het antwoordblad en er is maar één juist antwoord per vraag. Je geeft het antwoordblad en kladblad af; je definitieve antwoorden horen op het antwoordblad.  Je duidt je antwoorden duidelijk en zichtbaar aan.
 • Bij een foutief antwoord wordt een giscorrectie toegepast, proportioneel aan de moeilijkheid van de vraag (aangeduid d.m.v. sterren). Bij een niet-ingevuld antwoord wordt niets afgetrokken, maar ook geen punten toegekend.
 • De organisator behoudt zich het recht om het reglement te wijzigen.
 • Er is geen discussie over het reglement mogelijk.
 • Druk-, bereken-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor een schadevergoeding.
 • Bij onvoorzienbare omstandigheden neemt de organisatie een beslissing die bindend is.
 • De uitslag van de wedstrijd is bindend, onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.
 • VOV en Pangea behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd, zijn verloop en/of aan het wedstrijdreglement, indien de omstandigheden dit vereisen.
 • VOV en Pangea kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 • Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van dit wedstrijdreglement.

Reglement finale

 • Er kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden tijdens de finale. Indien je hiermee niet akkoord gaat, breng je de organisatie (omwille van praktische redenen) hiervan op voorhand op de hoogte.
 • Een correcte inschrijving (met correcte gegevens) is een vereiste voor de deelname.
 • De deelnemers houden zich strikt aan de vastgelegde uurregeling en plaats van de quiz.
 • 20 minuten na de start van wiskundequiz worden laatkomers niet meer toegelaten.
 • De quiz duurt maximaal 1 u.
 • Deelnemers geven hun antwoordblad ten vroegste na 30 minuten af.
 • Drank is toegestaan, snacks niet.
 • De quiz wordt schriftelijk afgenomen.
 • De deelnemers werken individueel en krijgen geen hulp van derden.
 • Schrijfgerief en kladbladen worden door de organisatie voorzien.
 • Kladbladen worden afgegeven na afloop.
 • Rekenmachine, gsm en andere hulpmiddelen zijn verboden.
 • De deelnemers dienen bij het afgeven van hun antwoordblad de aanwezigheidslijst te tekenen.
 • De antwoorden komen op het antwoordblad en er is maar één juist antwoord per vraag. Je geeft het antwoordblad en kladblad af; je definitieve antwoorden horen op het antwoordblad.  Je duidt je antwoorden duidelijk en zichtbaar aan.
 • Bij een foutief antwoord wordt een giscorrectie toegepast, proportioneel aan de moeilijkheid van de vraag (aangeduid d.m.v. sterren). Bij een niet-ingevuld antwoord wordt niets afgetrokken, maar ook geen punten toegekend.
 • De organisator behoudt zich het recht om het reglement te wijzigen.
 • Er is geen discussie over het reglement mogelijk.
 • Druk-, bereken-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor een schadevergoeding.
 • Bij onvoorzienbare omstandigheden neemt de organisatie een beslissing die bindend is.
 • De uitslag van de wedstrijd is bindend, onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.
 • VOV en Pangea behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd, zijn verloop en/of aan het wedstrijdreglement, indien de omstandigheden dit vereisen.
 • VOV en Pangea kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 • Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van dit wedstrijdreglement.

STAPPENPLAN

Klassikaal

 1. Schrijf je in via wiskundequiz.be/inschrijven voor 9 januari 2019. Inschrijving is pas compleet na het onvangen van de bevestigingsmail.
 2. In de maand januari ontvangt u een mail met nadere instructies.
 3. Op zondag 13 januari om 20 u. worden de vragen online gezet via het portaal.
 4. U print de quiz af in het aantal exemplaren dat u nodig heeft. De quiz wordt op papier afgelegd.
 5. U kunt de quiz in de klas organiseren van 14 januari t.e.m. 18 januari.
 6. U uploadt ten laatste op zondag 20 januari om 23 u.59 de resultaten.
 7. Ten laatste op 3 februari 2019 ontvangt u bericht als een van uw leerlingen naar de finale doorstroomt.

Individueel

 1. Schrijf je in via wiskundequiz.be/inschrijven voor 9 januari 2019. Inschrijving is pas compleet na het ontvangen van de bevestigingsmail.
 2. In de maand januari ontvangt u een mail met nadere instructies en een uitnodiging voor de individuele quiz.
 3. Er zal één sessie plaatsvinden in Brussel. De regionale voorrondes zijn afgeschaft om organisatorische redenen.
 4. De quiz vindt plaats op zaterdag 19 januari om 11 u., in het gebouw van Fedactio gelegen te Paleizenstraat 27, 1030 Brussel.
 5. Indien er meer leerlingen inschrijven dan geanticipeerd, kan de quiz doorgaan in een ander gebouw. Dit wordt tijdig meegedeeld.