Voorronde

 • Klassikaal
  • De leraar is verantwoordelijk voor de organisatie van de quiz.
  • Nadat de inschrijvingsperiode voorbij is, worden de vragen online gezet. De leraar print de quiz uit in het aantal dat zij/hij nodig heeft.
  • De leerlingen krijgen een uur de tijd om de quiz af te leggen.
  • De leraar voert de antwoorden van de leerlingen in een rekenblad dat beschikbaar zal gemaakt worden op de website op zondag 4 februari.
  • De quiz moet plaatsvinden in de week van 5 februari.
  • Op zondag 10 februari om ten laatste 23.59 moeten de antwoorden terug geupload zijn op de website.
  • De deelnemer lost de vragen alleen op.
 • Individueel
  • Er zal één sessie plaatsvinden in Brussel. De regionale voorrondes zijn afgeschaft om organisatorische redenen.
  • De quiz vindt plaats op zaterdag 10 februari 2018, in het gebouw van Fedactio gelegen te paleizenstraat 27, 1030 Brussel.
  • Indien er meer leerlingen inschrijven dan verwacht, kan de quiz doorgaan in een ander gebouw. Dit wordt tijdig meegedeeld.

Finale

 • De finale zal plaatsvinden op 10 maart 2018.
 • De quiz begint om 10:00 en duurt maximaal 45 min.
 • Deelnemers geven hun antwoordblad ten vroegste na 15 min af.
 • 15 min na de start van de wiskundequiz worden de deelnemers die te laat zijn niet meer toegelaten.
 • De deelnemers houden zich strikt aan de vastgelegde uurregeling en plaats van de quiz.
 • Drank wordt toegelaten tijdens de quiz, eten niet.
 • De quiz wordt schriftelijk afgenomen. Deze worden uitgedeeld in de vorm van een vragenboekje.
 • De deelnemers werken individueel en niet met hun klasgenoot of derden.
 • De deelnemers hoeven zelf geen schrijfgerief mee te brengen.
 • Kladbaden worden door de organisatie voorzien. Deze geef je niet af.
 • Rekenmachine, GSM en ongewenste papiertjes zijn verboden.
 • De deelnemers dienen bij het afgeven van hun antwoordblad de aanwezigheidslijst te tekenen.
 • De antwoorden komen op het antwoordblad en er is maar één juist antwoord per vraag. Dit zal door een digitaal systeem verbeterd worden. Daarom is het belangrijk deze correct in te vullen.  Je duidt je antwoorden duidelijk aan. Indien uw antwoorden niet correct aangeduid dan worden deze foutief meegerekend.
 • De organisator behoudt zich het recht om het reglement te wijzigen.
 • Er is geen discussie over het reglement mogelijk.
 • Druk-, bereken-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor een schadevergoeding.
 • Bij onvoorzienbare omstandigheden neemt de organisatie een beslissing die bindend is.
 • De uitslag van de wedstrijd is bindend, onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.
 • VOV en Pangea behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd, zijn verloop en/of aan het wedstrijdreglement, indien de omstandigheden dit vereisen.
 • VOV en Pangea kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 • Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van dit wedstrijdreglement.

Eén gedachte over “Wedstrijdreglement

Reacties zijn gesloten.