• De quiz duurt maximaal 2u.
 • Deelnemers geven hun antwoordblad ten vroegste na 30min af.
 • 20min na de start van wiskundequiz worden de deelnemers die te laat zijn niet meer toegelaten.
 • Drank wordt toegelaten tijdens de quiz, eten niet!
 • De deelnemers worden slechts toegelaten tot het afleggen van de quiz als zij op een correcte wijze ingeschreven zijn.
 • De deelnemers houden zich strikt aan de vastgelegde uurregeling en plaats van de quiz.
 • De quiz wordt schriftelijk afgenomen. De eerste ronde bestaat uit 25 ¬†vragen. Deze worden uitgedeeld in de vorm van een vragenboekje.
 • De deelnemers werken individueel en niet met hun klasgenoot of derden.
 • De deelnemers hoeven zelf geen schrijfgerief mee te brengen.
 • Kladbladen worden door de organisatie voorzien. Deze geef je niet af.
 • Rekenmachine, GSM en ongewenste papiertjes zijn verboden.
 • Tijdens het verlaten van je plaats doe je dit stil, denk ook aan andere deelnemers die nog bezig zijn.
 • De deelnemers dienen bij het afgeven van hun antwoordblad de aanwezigheidslijst te tekenen.
 • In elke wedstrijdlocatie is er mogelijkheid om eten, drank en versnaperingen te kopen.
 • In elke wedstrijdlocatie zijn er tal van activiteiten voorzien voor de bezoekers.
 • De antwoorden komen op het antwoordblad en er is maar juist antwoord per vraag. Je geeft enkel het antwoordblad af en dit zal door een digitaal systeem verbeterd worden. Daarom is het belangrijk dat deze correct ingevuld wordt. Je duidt je antwoorden duidelijk en zichtbaar. Niet aangeduide antwoorden worden meegerekend als foutief antwoord. Hieronder kunt u een voorbeeld bekijken van een juist ingevuld antwoordblad. optisch-formulier-ingevuld=