• Bevorderen van de maatschappelijke ontwikkeling van het kind
  • Vooroordelen tegen wiskunde verbreken
  • Elke leerling warm maken en motiveren voor wiskunde
  • Bijdrage leveren aan scholen en onderwijsinstellingen
  • Zelfontplooiing